דוהן הינה סוכנות ביטוח פרטית המתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין דוהן סוכנות לביטוח וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי דוהן סוכנות לביטוח.
 
חברות ביטוח כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ
קרנות פנסיה כלל פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ. 
קופות גמל כלל פנסיה וגמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, 
קרנות השתלמות כלל פנסיה וגמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ..
 
 

גילוי נאות

 
טלפון     04-8660157

דוא"ל     tali@dohan-a.co.il

כתובת    גאולה 17, חיפה